fbpx

Privatlivspolitik

Persondatalov (GDPR)

Velkommen som patient hos Fysio Studio I/S, Hostrupsvej 4, 3400 Hillerød. I forbindelse med dine konsultationer og træninger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering. Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Oplysningerne for din brug af websitet opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.

HANDELSEBETINGELSER

Når du afgiver en ordre

Når du har afgivet en ordre, vil vores system automatisk sende dig en bestillingsoversigt via e-mail. Bindende ordrebekræftelse sendes til dig via e-mail i forbindelse med afsendelse af orden.

Annullering af ordre

Med mindre andet er angivet, er ordren endelig og kan ikke annulleres

Priser

Alle angivne priser er i danske kroner og inklusiv 25 % moms. Der tages forbehold for afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl mv.

Betaling

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af betalingskort (VISA & Mastercard). Online betaling transmitteres krypteret mellem kunde og webshoppen.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Fysio Studio tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på klippekort købt i vores webshop. Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren. Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet. Der er ingen fortrydelsesret på ibrugtaget klippekort. Meddelelsen skal gives pr. mail på kontakt@fitreformer.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Kundeservice og ejer af webshop

Fysio Studio I/S

Frederiksværksgade 37

3400 Hillerød

E-mail: kontakt@fysiostudio.dk

Tlf. 71 200 150

CVR-nr: 34413045

Medlemsbetingelser

Klippekort

Vores klippekort kan kun benyttes til træningsform som er angivet på klippekortet. Gyldigheden af klippekortet varierer alt afhængig af antal klip. Yderligere information findes på det enkelte klippekort via køb. Dit klippekort er personligt og må ikke benyttes af andre. 

Til – og afmelding af holdtimer

Du kan til- og afmelde dine ønskede holdtimer via vores online booking. Skulle du blive forhindret i at deltage på et hold, hvor du har reserveret plads, er det vigtigt, at timen igen afmeldes senest 24 timer før holdstart. Ved manglende fremmøde eller for sen afmelding vil der opkræves et klip.

Venteliste

Hvis du er på venteliste, vil du senest 24 timer før holdstart få besked, hvis du er kommet på holdet. Du kan vælge at tage chancen og dukke op og se om nogen udebliver.

Dine kontakt informationer

For at vi kan komme i kontakt med dig er det afgørende, at vi har korrekte informationer registreret i vores system. – Ændres dine kontaktinformationer, er det derfor vigtigt, at du opdaterer disse.

Toesox og Træningstøj

Vi ser gerne at du træner i sokker med skridsikre dupper under på alle vores timer. Dette af hensyn til sikkerhed og hygiejne. Vi forhandler flere typer af Toesox i høj kvalitet og i et vel af designs og farver. Vi ser helst at du undgår at benytte træningstøj, både t-shirts og bukser, med lynlås på bagsiden da dette kan beskadige træningsmaskinen.

Erstatning

Træning er til enhver tid på eget ansvar. Fysio Studio erstatter således ikke, hvis uheldet skulle være ude. Kommer du til skade, dækker din egen fritids og ulykkesforsikring. Ved tyveri dækker din indboforsikring.

Foto og Video

Der kan forekomme optagelser til promovering af Fysio Studio’s Instagram og Facebook profil under en træningstime. Instruktøren optager samtykke inden hver optagelse.